Logistiktjänst på arbetsplats

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Avlasta dina montörer

En artikel flyttas runt i snitt sju gånger på en byggarbetsplats vilket stjäl ungefär 25 procent av en montörs arbetsdag. Genom vår bemanningstjänst får du in extra resurser som kan avlasta dina montörer med kringarbete som uppackning, uppbärning och städning. Då kan dina montörer fokusera på det som de är bäst på – att montera. Det skapar en högre effektivitet i dina byggprojekt och värdefull tid sparas.

Fördelar för dig

  • Lagra allt material i anslutning till din arbetsplats, det spar tid.
  • Minska svinnet på byggarbetsplatsen genom att förvara allt material inlåst.
  • Genom att hyra slipper du både investeringen och förvaringen av containern mellan dina projekt.

Transportlösningar

Leveranser till rätt tid och plats

Solar har lång erfarenhet av logistik och hjälpa dig spara tid genom bland annat våra unika Fastbox- och Nattleveranser.

Välj din leverans
Lagerlösningar

Effektiv lagerstyrning

Vi erbjuder lagerlösningar som skapar ordning och reda på lagret med effektiva flöden från godsmottagning till utleverans.

Välj tjänst här
Varuhantering

Smartare materialhantering

Vi erbjuder smarta lösningar för att minimera den tid som du lägger ner på materialhantering idag. Det sparar tid och gör din arbetsdag effektivare.

Välj tjänst här