Stäng Fastbox Maxi

Din Fastbox är nu en Fastbox Maxi på grund av produkten som är tillagd till din Fastbox. Läs mer om Fastbox via länken:

Fastbox
Spara din kundvagn

Fastbox stängd

{{cart.Info.Name}}

Vad vill du göra med din kundvagn?

Sänk totalkostnaderna

Ett effektivt sätt att sänka totalkostnaden, TCO Total Cost of Ownership, är att anlita färre leverantörer. Då minskar kostnaderna för både frakter, godsmottagning, beställningar, fakturaadministration och relationskostnader. Vi har verktygen som ger dig en överblick på hur just din totalkostnad ser ut och svaren på hur den kan sänkas.

Vilka resultat ger TCO?

Med Total Cost of Ownership optimeras inköp och logistik, administration och generell förbrukning samt bundet lager reduceras. Nyckeln ligger i att titta på hela upplägget och skapa en bättre transparens, mer flexibilitet och bättre kontroll över de totala omkostnaderna. Därmed stärka ditt företags konkurrenskraft.

Utan Solar som vår partner skulle vi behöva minst en extra fulltidsanställd för att hantera våra inköp. Det skulle bli mer komplicerat och troligen mindre pålitligt. ANDERS LIEBST, GROUP PURCHASING MANAGER AT NILPETER
Reducera

12%

Arbetskapital

Med TCO kan du frigöra resurser som annars skulle vara bundet i lager.

Minska

15%

Förbrukning

Med bättre kontroll kan onödig materialförbrukning reduceras.

Öka

97%

Leveranssäkerhet

Transparens kommer säkra att din sourcing partner kan garantera att du har produkterna när du behöver dem.

Minska

30%

Administration

Minska tiden som ditt företag lägger på administration. Exempelvis orderhantering och fakturering.

CASE: NILPETER

Läs mer
CASE: SCADA INTERNATIONAL

Läs mer
Feature

Läs mer

Vad är TCO?

Med TCO som förhållningssätt säkras att alla omkostnader i samband med inköp och förbrukning ses över för att få ner de totala kostnaderna. Det här kan resultera i effektivisering av administrationsprocesser, utveckling av logistikflöden och konsolidering av leverantörer med syfte att erhålla de bästa priserna på de viktigaste produkterna.